Geri darbai nesibaigia - BALTIC DIAG kova prieš Covid-19

Norime maksimaliai prisidėti prie Covid-19 užsikrėtusiųjų mažinimo, todėl dovanojome dar 1000 vnt. respiratorių. Atsiliepė dar keturios organizacijos, kurios išreiškė, kad jaučia trūkumą apsaugos priemonių, todėl sukrovėme respiratorių siuntinius ir pristatėme tiesiai į organizacijų administracijas. Kviečiame visus teikti paramas ne pelno siekiančioms organizacijos visais galimai būdais. Trumpai pristatome dar keturias organizacijas, kurioms teko garbė dovanoti respiratorius!

VšĮ Ištiesk pagalbos ranką

Ši organizacija gelbsti sunkiai besiverčiančias šeimas. Daugybė žmonių prarado darbus arba sumažėjo jų finansai. Šeimos ne visada turi ką valgyti, apsaugos priemonėms sunku rasti lėšų. Organizacija ištiesk pagalbos ranką minėjo, kad jiems itin reikalingos apsauginės kaukės, todėl išsiuntėme jas tiesiai į  Kauną ir tikimės, kad kaukės greitai pasieks šeimas!

Vilniaus miesto nakvynės namai

Šioje įstaigoje renkasi žmonės, kurie neturi pastovaus prieglobsčio, maisto, asmeninių lėšų ir kt. Kadangi benamiai neturi lėšų įsigyti apsaugines kaukes, todėl mes su malonumu perdavėme administracijai respiratorių siuntinį, jie pažadėjo jas išdalinti nakvynės namų gyventojams.

Vilniaus Antakalnio vaikų socialinės globos namai

Tėvų netekę nuo 7 iki 20 metų vaikai gyveną jaukią aplinką sukūrusiame antakalnio vaikų socialinės globos namuose. Šio centro darbuotojai minėjo, jog kaukės yra reikalingos tiek vaikams, tiek darbuotojams, todėl perdavėme jiems respiratorių siuntinį.

Vilniaus miesto kompleksinių paslaugų centras Šeimos slėnis

Ši organizacija teikia kompleksines paslaugas, centre auga kūdikiai ir vaikai, kurie yra palikti tėvų arba jiems apribotos tėvystės teisės. Raidos sutrikimus turintiems vaikams teikiama visavertė pagalba bei edukacija. Taip pat Šeimos slėnyje veikia dienos centras, kurie pagalbą teikia ne tik vaikui, tačiau ir visai šeimai. Susisiekus su centro administracija paaiškėjo, jog respiratoriai jiems taip pat praverstų, todėl pristatėme siuntą tiesiai į Šeimos slėnį.