Gauk 19 tūkst. eurų paramą ir įkurk savo savo autoservisą

     Puiki proga pradėti transporto priemonių remonto ir priežiūros veiklą! Jeigu mėgsti remontuoti automobilius, motociklus ar kitas transporto priemones, dažnai padedi draugams bei artimiesiems, kuriems sugenda automobiliai, visada svajojai apie nuosavą automobilių remonto verslą, puiki proga pasinaudoti parama ir karantino laikotarpį išnaudoti efektyviai. Pasinaudojus savarankiško užimtumo rėmimo priemone, Lietuvoje jau įsikūrė nemažai autoservisų. 

     Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos bus priimamos iki rugpjūčio 18-osios imtinai Užimtumo tarnybos klientų aptarnavimo departamentų skyriuose, kurių aptarnaujamose teritorijose planuojama steigti darbo vietą. Praėjusiais metais Užimtumo tarnybai buvo pateiktos 1032 savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos. Šiuo metu finansuojamos – 607.

     2020-2021 metais padėjome įsteigti darbo vietas šių profesijų atstovams:
 • Variklinės transporto priemonės elektrikas (741209)
 • Elektromechanikas (741225)
 • Transporto priemonių dažytojas (713203)
 • Variklinių transporto priemonių mechanikas (723109)
 • Automobilių kėbulo remontininkas (330052503)
 • Padangų montuotojas (821905)
 • Automobilių šaltkalvis (723117)
 • Šaltkalvis remontininkas (723302)
 • Transporto priemonių variklių šaltkalvis surinkėjas (723101)
 • Transporto priemonių šaltkalvis- remontininkas (723124)
 • Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (452000)
 • Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas (7231)
 • Automobilių mechanikas (723102)
 • Elektros inžinierius (215101)
 • Šaltkalvis diagnostikas (723116)
 • Automobilių šaltkalvis (723117)
 • Šaltkalvis (722212)
 • Automobilių plovėjas (912203)
 • Elektrikas (741101)
 • Transporto priemonių valytojas (912201)

     Dokumentus gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:

 • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
 • darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
 • jaunimas iki 29 metų;
 • vyresni kaip 45 metų asmenys.

     Paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje. Vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis neturi viršyti 31.03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (19921.26 EUR) savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną.


     Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

     Vertinant savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas, didelis dėmesys skiriamas užimtumo didinimui kaimo vietovėse, didžiausio nedarbo teritorijose, vertinamas paraiškos teikėjo nuosavų lėšų indėlis, prašomos paramos dydis. Taip pat – planuojamas sukurti papildomų darbo vietų skaičius, paraiškos teikėjo gebėjimai atlikti darbo funkcijas numatomoje steigti darbo vietoje pagal turimą kvalifikaciją ir darbo patirtį.

     Konsultacijos: