Tiems, kurie nori pradėti automobilių remonto ar kitų susijųsių paslaugų verslą kaimo vietovėse – dabar puiki galimybė sutaupyti! Nacionalinė Mokėjimo Agentūra (NMA) šiuo metu renka paraiškas ir Jūs turite galimybė gauti net 100% finansavimą verslo pradžiai.

     Paraiškos bus renkamos iki gruodžio 31 d. ir čia gali dalyvauti visi fiziniai asmenys ar labai maži juridiniai asmenys. Paramos išmoka projektui  – iki 17 220 EUR, o NMA finansuoja visą 100% projekto įgyvendinimo išlaidų.

     Svarbiausias reikalavimas įgyvendinant projektą – iki verslo plano įgyvendinimo pabaigos sukurti bent vieną darbo vietą, susijusią su ekonomine veikla, kuriai prašoma paramos. Iš viso paraiškų rinkimo etapui yra skirta 7 mln. EUR lėšų, todėl galimybė gauti finansavimą transporto priemonių remonto verslo pradžiai tikrai yra didelė.

     Paramos gavėjui numatyta išmokėti paramą dviem dalimis – pusė projektui skirtos išmokos bus išmokėta per 10 darbo dienų po sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, kita pusė – baigus tinkamai įgyvendinti verslo planą. Antroji išmokos dalis bus išmokėta per ne ilgesnį kaip 3 metų laikotarpį nuo verslo plano įgyvendinimo pradžios.


     Išmoka bus mokama, jei verslo plane suplanuotos išlaidos yra būtinos verslo planui įgyvendinti ir ekonominei veiklai vykdyti, tiesiogiai susijusios su remiama ekonomine veikla ir yra ne mažesnės negu prašoma paramos suma. Verslo planas privalo būti tinkamai įgyvendintas, priešingu atveju, likusi išmokos dalis nebus mokama, o jeigu išmokos dalis jau išmokėta, ji bus susigrąžinama.

     Kiti svarbūs reikalavimai įgyvendinant projektą: pradėti įgyvendinti verslo planą ne vėliau kaip per 9 mėnesius nuo sprendimo skirti paramą priėmimo dienos, tinkamai įgyvendinti verslo planą, t. y. įsigyti numatytas investicijas, vykdyti pelningą ekonominę veiklą ir kt.

      Jeigu reikia daugiau informacijos – kreipkitės. Plačiau - https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/88eee020d85b11e8a1baff673bb7216a/asr