Kaip teisingai elgtis su automobilių pavojingomis atliekomis?

Data: 2018-07-19

  Šįkart norėtume nežinantiems papasakoti, o žinantiems priminti, kad dauguma automobilių atliekų įrašytos į pavojingųjų atliekų sąrašą:

 1. - Alyva, jos pakuotės ir jomis suteptos pašluostės;
 2. - Akumuliatoriai;
 3. - Hidrauliniai amortizatoriai;
 4. - Tepalų, kuro ir oro filtrai;
 5. - Baterijos ir kitos savo sudėtyje pavojingų medžiagų turinčios automobilių dalys.

 

  Tokios atliekos, o taip pat ir pavojingomis atliekomis nelaikomos automobilinės atliekos (pavyzdžiui automobilinės padangos) numestos bet kur, nerūšiuojamos ar netinkamai tvarkomos gali kelti didelį pavojų tiek aplinkai, tiek pačių žmonių sveikatai.

  Automobilių tepalinius amortizatorius, degalų ir tepalų filtrus sudaro metalas ir alyvos ar degalų likučiai. Visuomenės sveikatos specialistų tvirtinimu, gamtoje išmetamos automobilio detalės, kuriose yra alyvos, gali užteršti didžiulius plotus ir paversti juos kone dykvietėmis. Netinkamai tvarkomi seni akumuliatoriai irimo proceso metu ar pažeidus akumuliatoriaus korpusą, į aplinką išskiria daug pavojingų cheminių medžiagų: sunkiųjų metalų ir elektrolito. Švinas, kaip ir visi sunkieji metalai, patekęs į organizmą ūmaus apsinuodijimo nesukelia. Šis metalas kaupiasi organizme ir laikui bėgant susikaupęs švinas gali būti nervų sistemos sutrikimų, nemigos, galvos skausmo, padidėjusios nervingumo priežastimi. Pamiškėse, grioviuose ar upės pakrantėje suguldytos sudilusios padangos ne tik darko vaizdą, bet gali tapti ir gaisro priežastimi. Padanga yra naftos produktas, todėl degdama į aplinką išskiria kenksmingų medžiagų. Baterijos, išmestos į sąvartynus kartu su buitinėmis atliekomis pradeda irti ir skleisti sunkiuosius metalus, tokius kaip nikelis, kadmis, cinkas, švinas ir kt., kurių dauguma turi kancerogeninį poveikį.

 

Kaip teisingai elgtis su pavojingomis atliekomis?

Panaudota alyva:

Draudžiama:

 1. - Maišyti su kitomis atliekomis ar medžiagomis.
 2. - Deginti neturint specialių leidimų. Panaudota alyva gali būti deginama tik tam skirtose krosnyse su specialiais filtrais ir aukštoje temperatūroje.
 3. - Išpilti ar išleisti alyvos atliekas į paviršinio bei požeminio vandens telkinius bei drenažo ir kanalizacijos sistemas, ant dirvožemio.
 4. - Perduoti alyvos atliekas asmenims, neturintiems teisės tvarkyti tokių atliekų.

 

Kur atiduoti?

 1. - Gyventojai susidariusią panaudotą alyvą gali perduoti atliekų tvarkytojui, turinčiam teisę tvarkyti tokias atliekas.
 2. - Gyventojai panaudotą alyvą gali palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę.

 

Akumuliatoriai, amortizatoriai, kuro, oro, tepalo filtrai:

Draudžiama:

 1. - Šalinti kartu su komunalinėmis atliekomis
 2. - Savavališkai ardyti

 

Kur atiduoti?

 1. - Palikti transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiose įmonėse, jeigu asmuo naudojasi šių įmonių paslaugomis, tvarkydamas savo transporto priemonę.
 2. - Priduoti į savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Detalų sąrašą galite rasti čia: http://www.am.lt/VI/index.php#a/7609 Prieš vežant atliekas į artimiausią aikštelę, reikėtų pasitikslinti, kokias atliekas ji priima, nes skirtingose aikštelėse priimamos skirtingos atliekos.
 3. - Atiduoti tokią teisę turintiems atliekų tvarkytojams

 

Baterijos:

Draudžiama:

 1. - Šalinti kartu su komunalinėmis atliekomis

 

Kur atiduoti?

 1. - Netinkamas naudoti baterijas ir galvaninius elementus reikia palikti specialiose surinkimo talpose, kurios pagamintos taip, kad juose surinktos išeikvotos baterijos nekeltų pavojaus aplinkai ir visuomenės sveikatai.

 

Padangos:

Draudžiama:

 1. - Šalinti kartu su komunalinėmis atliekomis
 2. - Nusidėvėjusias padangas galima nemokamai atiduoti padangų platinimo vietose tuomet, kai atiduodamos padangų atliekos skirtos tam pačiam transporto priemonės tipui ir jų yra tiek, kiek perkama naujų.

 

Kur atiduoti?

 1. - Priduoti į savivaldybių didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Detalų sąrašą galite rasti čia: http://www.am.lt/VI/index.php#a/7609 Prieš vežant atliekas į artimiausią aikštelę, reikėtų pasitikslinti, kokias atliekas ji priima, nes skirtingose aikštelėse priimamos skirtingos atliekos.

 

Didžioji dalis atliekų gali būti perdirbamos ir grįžti į rinką kaip nauji produktai.

  Perdirbant akumuliatoriai išardomi, atskiriamos švino plokštės, plastikiniai korpusai, elektrolitas. Iš švino ir plastikinių korpusų gaminami nauji akumuliatoriai, o elektrolitas gali būti naudojamas trąšoms gaminti. Perdirbant panaudotą alyvą tausojama energija. Pakartotinis alyvos rafinavimas pareikalauja tik trečdalio energijos, kuri būtų sunaudojama gaminant alyvą iš žaliavinės naftos. Iš perdirbtos alyvos galima pagaminti aukštos kokybės bazinę alyvą. Ji taip pat gali būti iš naujo rafinuojama ir naudojama kaip variklinė alyva arba perdirbta į ne tokį kenksmingą aplinkai – krosnių kurą. Panaudoti tepalo, kuro ir oro filtrai: perdirbant kuro ir tepalų filtrus, išgaunamas metalas ir alyva, o iš oro filtrų – plastmasė ir filtruojanti medžiaga. Alyva yra regeneruojama arba sudeginama. Perdirbtą alyvą galima naudoti ta pačia paskirtimi arba visiškai kitiems poreikiams: galima gaminti aukštos kokybės bazines alyvas; ji gali būti iš naujo rafinuota ir pardavinėjama kaip variklinė alyva. Perdirbant panaudotą alyvą tausojama vertinga energija: pakartotinis panaudotos alyvos rafinavimas reikalauja tik trečdalio energijos, kuri būtų sunaudojama žaliavinę naftą paverčiant alyva.

  Gaminant metalą sunaudojama daug energijos ir išskiriami didžiuliai šiltnamio dujų kiekiai, kurie yra tiesioginiai klimato kaitos ir pasaulinio atšilimo kaltininkai. Todėl perdirbant naudotų filtrų metalą tausojami ne tik gamtiniai ištekliai, mažiau teršiama nei gaminant metalą iš pirminių žaliavų, bet ir taupoma energija. Perdirbant amortizatorius, gaunamas metalas, alyva bei guma. Guma – pagrindinė padangų sudedamoji dalis, kurios savybės, net ir pasibaigus padangų eksploatavimo laikui, nedaug pakinta. Atsižvelgiant į tai, padangas tikslinga perdirbti, atskiriant gumą nuo kitų sudedamųjų dalių (metalo, tekstilės) ir vėliau ją panaudoti kitiems produktams gaminti. Gautas gumos granules galima panaudoti asfaltui, guminėms dangoms (pvz., skirtoms vaikų žaidimo aikštelėms), automobilių statymo apsaugoms ir kitiems produktams gaminti.

  Tad, kad ir su kokiomis pavojingomis medžiagomis tenka dirbti, žinant kaip teisingai su jomis elgtis, galima lengvai išsaugoti gamtą ir sveikatą.

  Informacija paruošta pagal autogamintojų ir importuotojų asociacijos informaciją.