APLINKOS APSAUGOS REIKALAVIMAI AUTOSERVISAMS

Data: 2018-06-21

    Nusprendus kurti savo verslą, jaunajam verslininkui pirma mintis, kuri kyla – nuo ko gi dabar pradėti? Nesvarbu kokiu verslu planuojate užsiimti, pirmas dalykas ką turite padaryti, tai išsiaiškinti kokių leidimų jūsų planuojamam verslui reikia. Tuomet įsivertinate ar tiems leidimams gauti sugebėsite įgyvendinti visus keliamus reikalavimus ir ar jūsų verslo patalpos atitinka visus keliamus reikalavimus.

    Tai galioja ir norintiems pradėti autoservisų verslą. Čia bene svarbiausias ir pirmas darbas yra įsivertinti ar jūsų planuojamo autoserviso patalpos atitinka visus aplinkos apsaugos reikalavimus. Nes, jeigu jūs pirmiausiai įrengsite patalpas ir pasistatysite visą reikiamą autoservisų įrangą ir tik po to pradėsite derintis visus leidimus, galite labai stipriai finansiškai nukentėti.

Tad, kad taip jums nenutiktų, parašysime pagrindinius aplinkos apsaugos reikalavimus servisams:

 • - Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veikla turi būti vykdoma negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse).

 

Reikalavimai serviso patalpų įrengimui:

 • - grindys turi būti padengtos nelaidžia skysčiams danga, atsparia benzino ir kitų skysčių ardančiajam poveikiui;
 • - jeigu įrengiama ant grindų nutekėjusių skysčių surinkimo sistema, ji negali būti sujungta su jokiu nuotakynu (išskyrus patalpas, skirtas transporto priemonių kėbulo plovimui);
 • - visi nutekėję pavojingi aplinkai skysčiai turi būti surenkami (sorbuojami, valomi ar pan.) ir tvarkomi kaip pavojingosios atliekos;
 • - turi būti laikomos priemonės išsiliejusiems teršalams (naftos produktams, akumuliatorių elektrolitui ir kt.) surinkti ir (ar) neutralizuoti (absorbentai).

 

Reikalavimai atliekų tvarkymui:

 • - pavojingosios atliekos turi būti rūšiuojamos pagal atskiras rūšis ir laikinai laikomos sandariuose, atspariuose laikomoms medžiagoms konteineriuose ar pakuotėse, kurie turi būti paženklinti;
 • - Veiklos vykdytojas privalo vykdyti atliekų susidarymo apskaitą ir teikti atliekų susidarymo apskaitos metines ataskaitas;
 • - Pirmą kartą teikiant atliekų susidarymo apskaitos metinę ataskaitą, veiklos vykdytojas kartu su ja privalo pateikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui Veiklos vykdytojo, vykdančio transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą, deklaraciją;
 • - Veiklos vykdytojas, kurio veikloje susidaro baterijų ir akumuliatorių atliekos, privalo turėti specialius konteinerius baterijoms ir akumuliatoriams;
 • - Veiklos vykdytojas privalo priimti visas transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto veiklos metu susidariusias nepavojingąsias ir pavojingąsias atliekas;
 • - Jei tinkamos pakartotiniam naudojimui transporto priemonių dalys yra perduodamos transporto priemonės savininkui ar naudotojui, turi būti užpildomas Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo aktas.

 

   Tai yra esminiai reikalavimai autoservisams. Bet jeigu norite išsamiau panagrinėti LR aplinkos ministro įsakymą, kuris nustato aplinkos apsaugos reikalavimus juridiniams ir fiziniams asmenims užsiimantiems transporto priemonių priežiūra ir remontu, spauskite čia.

Sėkmės versle!